Új áruforgalom-ellenőrző rendszer lép életbe Magyarországon

2015. január 1-jén lép életbe az EKAER, melynek célja, hogy minimalizálja az áfacsalás lehetőségét a magyarországi közúti fuvarozásban.

EKAER szám és EKAER rendszer
Elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer, azaz EKAER – ezen a néven válik kötelezővé Magyarországon az új szabályozás 2015. január 1-jével, melynek célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben kiszűrje az áfacsalásokat és minimalizálja azok lehetőségét a közúti fuvarozás terén.

Ennek megfelelően a rendszer figyeli egyrészt a Magyarország határain belül mozgó termékek fuvarozását, másrészt a Magyarország és az Európai Unió más tagállamai közötti közúti
áruforgalomban mozgó termékeket.

A törvény módosításának hatályba lépését követően kizárólag azok az adózók folytathatnak olyan tevékenységet, mely közúti fuvarozással jár együtt, akik rendelkeznek EKAER számmal. Ezen szám megigényléséhez az adózó köteles a mindenkori állami adó- és vámhatóság felé bejelentést tenni, mely bejelentés tartalmát a törvény 11. számú melléklete határozza meg.

Hogy működik az EKAER szám?
Minden útdíjköteles gépjárművel való közúti fuvarozáshoz kötelező lesz az EKAER szám igénylése. A bejelentésre az EKAER elektronikus felületén lesz lehetőség, minden igényelt szám 15 napi érvényes és azzal rendelkeznie kell a fuvarozást szervező és végző személyeknek, mert azt egy esetleges hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.

Kinek kell útdíjat fizetnie Magyarországon?
A használattal arányos útdíj fizetésének kötelezettsége Magyarországon kizárólag a 3,5 tonnát meghaladó járműveket terheli az autópályákon, illetve a törvényileg kijelölt egyéb utakon, útszakaszokon. Ez az útdíj a megtett úttal arányos, mértékét pedig a jármű tengelyszáma és környezetvédelmi kategóriája határozza meg, amelyet fedélzeti egységgel vagy viszonylati jeggyel fizetnek meg. A 3,5 tonnát meg nem haladó járművek a díjköteles utakon, például az autópályákon úgynevezett matricás-rendszerben fizetnek úthasználati díjat, mely nem a megtett úttal arányos, hanem fix összegért, adott időszakra vásárolható.

Kinek van bejelentési kötelezettsége?
Köteles EKAER számot igényelni minden fuvarozás alkalmával az, aki az Európai Unió más tagállamából Magyarországra termékbeszerzés céljából vagy egyéb okból közúti fuvarozással terméket hoz be; aki Magyarország területéről közúti fuvarozással járó tevékenység keretében termékértékesítés vagy egyéb céllal terméket visz ki az Európai Unió más tagállamaiba; továbbá mindenki, aki közúti fuvarozás útján adóköteles termékértékesítést végez nem végfelhasználó részére.

Ezen felül a törvény ismeri a kockázatos élelmiszerek, valamint a kockázatos termékek fogalmát. A kockázatos termékekre vonatkozó részletes szabályok NGM rendelet keretében kerülnek meghatározásra, ezen szabályozás részletei egyelőre nem ismertek.

Erre a termékkörre igaz, hogy bizonyos súly- és értékhatár elérése mellett bejelentési kötelezettség terheli akkor is, ha a fuvarozást nem használattal arányos útdíj fizetésére köteles járművel végzik. Kockázatos élelmiszerek esetében az egy címzett részére minimum 200 kilogramm vagy 250 ezer forintos adó nélkül ellenérték a bejelentési kötelezettség határa, míg egyéb kockázatos termékek esetében egy címzett részére minimum 500 kilogramm, illetve 1 millió forint adó nélküli ellenérték meghaladása esetén kötelező a bejelentés.

Mentes az EKAER szám igénylési kötelezettség alól minden olyan jármű, mely nemzetközi segélyszállítmányt fuvaroz, továbbá minden katonai gépjármű.

Kinek kötelező a kockázati biztosíték?

Kockázati biztosítékot köteles nyújtani minden olyan közúti fuvarozással járó tevékenységet végző adózó, aki kockázati termékkel végzi az EKAER számköteles fuvarozást. Kivételt képez ez alól a bérmunka céljára végzett közúti fuvarozás.

A szabályozás pontosan rögzíti a kockázati biztosíték számításának módját, valamint azt is, hogy amennyiben egy szállítmányozó egy időben több szállítmányt indít vagy párhuzamosan több szállítmánya van úton, akkor kizárólag a legmagasabb értékű szállítmány kockázati biztosítékkal való fedezése szükséges.

A biztosítéknyújtási kötelezettség teljesíthető lesz egyrészt az állami adóhatóság által biztosított elkülönített számlára fizetett letéttel, másrészt garanciával. A hatóság a lekérdezést és a nyomon követést is elektronikus felületen teszi majd lehetővé a kockázati biztosíték fizetésére köteles adózó számára.

Mentes a biztosítékadási kötelezettség alól minden olyan adózó, aki az adóhatóság minősített adózói adatbázisában szerepel, továbbá minden adózó, aki legalább két éve szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztésének hatálya alatt.

Milyen következményekkel jár az EKAER számmal kapcsolatos jogsértés?

Élő állat, illetve gyorsan romló termék esetében nem, azonban minden más termék kapcsán, ha a rakomány jellege, a kockázati tényezők, továbbá a szállítmány és a rendeltetési hely közötti összhang hiánya indokolja, illetve ha a nyilatkozattételt az érintett adózó megtagadja, a termék azonossága érdekében a hatóság zár alá veszi a rakományt. Ez lehet hatósági pecséttel ellátott csomag- vagy raktérzár, melynek sértetlenségét a hatóság belföldön ellenőrizheti, eltávolításáról pedig maga dönt és intézkedik.

Ha az adózó az EKAER szám igénylési kötelezettségének nem tesz eleget vagy csak az áru egy részéről tesz bejelentést, akkor a rakomány vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetű terméknek minősül, így annak terhére az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki. A mulasztási bírság az igazolatlan eredetű áru összértékének maximum 40%-a.

A kiszabott mulasztási bírság mellett az adóhatóság a bírság értékének megfelelő mértékű árut biztosítékként lefoglalhatja, kivéve, ha az élő állat vagy gyorsan romló termék. A lefoglalásról a bírságot kiszabó határozatot hoz, arról jegyzőkönyvet vesz fel, majd zár alá veszi a lefoglalt árut vagy az adózó költségére megőrzésre elszállíttatja azt.

Az EKAER szabályait alkalmazni kell minden olyan fuvarozás tekintetében, melyet az adózó 2015. január 1-je után indít.

 

 

 

 

Keresés a blogban

Ki olvas minket?

Oldalainkat 12 vendég és 0 tag böngészi